Nabízíme zajímavé provize a obchodní zastoupení

Hledáme prodejce a servisní firmy pro zateplování fasád. V případě Vašeho zájmu o prodej, montáž zateplovacího systému - odvětrávaných fasád Marmoroc nás laskavě kontaktujte.

ISO 9001:2008

Nová zelená úsporám

Odvětrávaná fasáda MARMOROC

Záruka
Odeslat poptávku

Odvětrávaná fasáda - zateplovací systém - MARMOROC (dříve Coloroc, InterStone, IKS STEIN) je založený na principu odvětrané, oddilatované fasády. Skládá se z nosné konstrukce, betonových obkladových desek a tepelné izolace. Je určený zejména pro obklady a zateplováni vnějších plášťů budov.

Odvětrávaná fasáda MARMOROC

* Odvětrávaná fasáda MARMOROC (PDF, 190 KB)

Varianty s nosnou konstrukcí

 • kovovou,
 • dřevěnou.

Použití

 • jako zateplovací, případně jen jako dekorativní fasáda,
 • pro rekonstrukci i pro novou výstavbu,
 • sokly.

Vhodné

 • především pro montované objekty, pro zateplováni plášťů budov do výšky 40 metrů, schopných přenášet vertikální zatížení o hodnotě do 32 kg/m2.

Nevhodné

 • pro velmi členité fasády (např. u historických budov).

Výhody

 • jednoduchost provedení (suchá montáž - práce možno provádět v mrazu, při odborném dohledu svépomocně apod.),
 • prodloužení životnosti staveb (především panelových),
 • nízká cena,
 • životnost minimálně 50 let, případně limitována technickou životností objektu,
 • záruka 10 let (u dodávky materiálu - ode dne prodeje; u kompletní dodávky - ode dne předání stavby; skladovat v suchu),
 • posuny a napětí stavby se nepřenáší na fasádu, je vyloučeno popraskání obkladu,
 • zabránění kondenzace vodních par,
 • pozitivní ovlivnění teplotního režimu uvnitř budovy (např. omezení vlivu vysokých letních teplot),
 • tlumení hluku zvenčí,
 • mrazuvzdornost, odolnost proti UV záření, větru, krupobití, nárazovému dešti,
 • možnost barevného členění a výtvarného řešeni fasád, využití pro velkoplošnou reklamu.

Ekologické hledisko

Nezávadný systém.

Osvědčení

Č. 010-008108, TZÚS Praha, dne 11.3.2002.