Nabízíme zajímavé provize a obchodní zastoupení

Hledáme prodejce a servisní firmy pro zateplování fasád. V případě Vašeho zájmu o prodej, montáž zateplovacího systému - odvětrávaných fasád Marmoroc nás laskavě kontaktujte.

ISO 9001:2008

Nová zelená úsporám

Stavební realizace

Odeslat poptávku

Stavební připravenost

Pro umožnění montáže se doporučuje zřídit lešení či montážní lávku.

Způsob osazení výrobku

 • uchycení vodorovných nosníků pomocí stěnového držáku, speciálních hmoždinek a nerez vrutů na obvodovou konstrukci při rozteči 600 mm,
 • připevnění tepelně izolační vrstvy na obvodovou konstrukci mezi vodorovné nosníky hmoždinkami s vruty s velkoplošnou hlavou či přilepením,
 • upevnění montážních profilů na vodorovné nosníky ve svislém směru a v rozteči zpravidla 300 mm,
 • zavěšení obkladových desek na montážní profily (desky možno zkracovat dle potřeby elektrickou pilou),
 • spodní a vrchní horizontální ukončeni se osazuje uzavíracími profily (umožnění cirkulace vzduchu, zabráněni přístupu myší, ptactva, hmyzu),
 • u oken a dveří se osazuje uzavírací profil nebo se provádí oplechování.

Požadavky na podklad

 • dostatečná únosnost nosné či výplňové obvodové stěny prověřená statickým výpočtem,
 • posouzení stěny za účelem volby vhodných upevňovacích prostředků.

Údržba

 • systém nevyžaduje údržbu,
 • ve velmi prašném prostředí se doporučuje nátěr bránící zaprášení,
 • povrch fasády je omyvatelný tlakovou vodou, vodní paprsek musí směřovat k povrchu shora či kolmo, aby nedošlo ke shození obkladových desek.