Údržba plastových oken a dveří

Vaše plastová okna nevyžadují téměř žádnou údržbu. Přesto je nutné dodržet několik následujících pokynů.

 • Po montáži a následných zednických pracích je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
 • Objednatel by měl pečlivě odstranit zbytky ochranné folie z oken, nejpozději do 1 měsíce ode dne montáže.
 • Zbytky malty po stavební činnosti je nutné odstraňovat z oken velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího tekutého prostředku.
 • K čištění je třeba používat vždy jen běžné čistící prostředky s nízkou agresivitou!!!

Dobré okno je více než prostředek pro vpuštění vzduchu a k udržení tepla: je to ozdobný prvek a zároveň i stavební díl, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky.

Základní informace k užívání dveřní výplně:

 • Ochranou folii, která je „nalepena“ na celé ploše, je třeba odstranit z dveřní výplně nejlépe ihned po zasazení dveří, nejpozději však do 1 měsíce.
 • Dveřní výplně se instalují v dostatečné vzdálenosti od topných zařízení, zářičů tepla a otevřeného ohně. Je nezbytné vyvarovat se též působení ostrých či tvrdých předmětů na výplň.
 • Při běžném používání je naprosto dostačující občasné omytí výplně pomocí hadru nebo houby za pomoci standardního čistícího prostředku. K čištění nesmí být používána organická rozpouštědla a abrasivní čistící prostředky, jinak může dojít k nevratnému poškození povrchu výplně bez nároku na uznání reklamace.
 • Doplňky (kování, skla a kliky) se udržují běžnými čistícími prostředky určenými pro daný druh použitého materiálu.

Vyberete-li si dveřní výplň prosklenou, je na místě přiblížit možnosti prosklení:

 • Dveřní výplně jsou vždy prosklené dvojsklem dle Vašeho výběru. Můžete si stanovit, zda chcete prosklení průhledné nebo naopak neprůhledné (průsvitné), zda se Vám líbí použití meziskelních mřížek anebo dáte přednost speciálním dekorativním sklům.
 • Údržba a čištění standardního zasklení je běžná a v zásadě stejná jako je umývání oken, tedy za pomoci běžných prostředků určených pro tento účel.

Péče o vitrážové prosklení:

 • Nepoužívat čistící prostředky obsahující líh!
 • Čistit pouze tkaninou navlhčenou ve vodě na bázi mýdla a následně ihned vysušit jemnou tkaninou!
 • Pozor na mechanické poškození! Olověná páska je glazurovaná a při mechanickém poškození ztrácí barvostálost!